Základy investování

Základní pojmy investování: co je potřeba vědět před první investicí

Investování může být složitým tématem a pro mnoho lidí může být obtížné se v něm zorientovat. Před tím, než začnete investovat, je důležité pochopit základní pojmy a pojmy, které se v této oblasti používají. Napřed je potřeba si zodpovědět na základní otázky, které k investování patří, a je potřeba se orientovat v základních pojmech.

Základní pojmy pro začínající investory:

  1. Diversifikace: je to technika, při které se rozdělí investice do různých typů aktiv, aby se snížilo riziko. Například místo toho, abyste všechny své peníze investovali do jedné akcie, můžete rozdělit své peníze do několika různých akcií, což sníží riziko, že vaše investice propadne v případě, že se trh zhorší.
  2. Riziko: je míra nejistoty spojená s investicí. Všechny investice přinášejí určité množství rizika, ale některé investice jsou rizikovější než jiné. Například akcie obecně přinášejí vyšší míru rizika než například spořicí účet.
  3. Výnos: je míra, kolik zisku nebo ztráty přináší investice. Například pokud investujete 1000 dolarů do akcie a po roce se cena akcie zvýší o 20%, vaše výnosy by byly 200 dolarů (tj. 20% z 1000 dolarů).
  4. Inflace: je míra, o kolik se zvyšují ceny v ekonomice. Pokud je inflace vysoká, může to znamenat, že vaše peníze budou mít menší kupní sílu, protože budou schopny koupit méně zboží než dnes
  5. Čas: hraje důležitou roli při investování, protože čím déle jsou vaše peníze investovány, tím více mohou vydělat. Tento proces se nazývá „efekt sněhové koule“ a funguje tak, že výnosy z vašich investic jsou reinvestovány zpět do vašeho portfolia, čímž se zvětšuje celkový objem peněz, který je investován. To vám může pomoci dosáhnout vyšších výnosů v budoucnosti. Čas také hraje roli při plánování investiční strategie. Například pokud plánujete investovat na dlouhodobé období, můžete být ochotni přijmout vyšší míru rizika, protože máte čas, abyste se zotavili z eventuálních poklesů. Naopak, pokud plánujete investovat pouze na krátkodobé období, můžete se rozhodnout pro nižší riziko, abyste se vyhnuli výkyvům trhu

Otázky, na které je dobré znát odpověď:

Jaký je váš cíl?

Základní otázka je, na co budu mít tyto naspořené prostředky. Kupříkladu někdo si šetří na nové auto, někdo na školu pro děti, někdo pro to, aby se měl dobře v důchodu. Tento cíl je dobré si ujasnit ještě před tím, než investovat začnete, od toho se odvíjí velikost naspořené částky a časový horizont.

Jakou částku chcete investovat a jak často?

Druhý velice důležitý prvek než začnu investovat, musíte si rozhodnout, jakou částku chcete investovat a s jakou pravidelností. Investovat se dá pravidelně, každý měsíc si odkládat podobnou částku nebo jednorázově. Částka také rozhoduje, do jakého aktiva budete investovat

Kdy budu investici potřebovat?

Navazuje na cíl investice a je to horizont kdy budu investici potřebovat a jak jsem schopný horizont podle potřeby protáhnout nebo upravit. Čas u investice hraje důležitou roli, protože částečně odstraňuje riziko.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *