Blog

Finanční stabilita a bezpečná budoucnost jsou cíle, které si přejeme mít všichni. Nicméně, abychom dosáhli těchto cílů, je nezbytné mít efektivní finanční plán. V tomto článku vám ukáži, jak si vytvořit plán, který vás zavede k úspěchu. Úvod Věřím, že jste přišli na tento článek s tím, že chcete dosáhnout …

Základní finanční typy jsou pro všechny věkové kategorie a stačí se řídit základními pravidly

Investování může být složitým tématem a pro mnoho lidí může být obtížné se v něm zorientovat. Před tím, než začnete investovat, je důležité pochopit základní pojmy a pojmy, které se v této oblasti používají. Napřed je potřeba si zodpovědět na základní otázky, které k investování patří, a je potřeba se orientovat …

Rozdělení finančních poradců Lidé, kteří působí na finančním trhu se dělí do tří skupin: Jak se pozná dobrý finanční poradce? Jak by mohla vypadat případná spolupráce? Na první schůzce se řeší představení služby a společnosti a dále probíhá sběr informaci pro kvalitní vypracování finančního plánu. Na druhé schůzce se prezentuje …